Sinh Hoạt Hội dòng Thông Tin

TẬP SINH THÁNH GIA (Niên khóa 2018-2019)

                                                              TẬP SINH THÁNH GIA                                                          

 (Niên khóa 2018-2019)

Sau những ngày tĩnh tâm năm và Tổng tu nghị, chiều ngày thứ ba 14/8/2018, trong giờ Chầu Phép lành đặc biệt, Cha Bề trên Tổng quyền của Dòng mới tái đắc cử cho nhiệm kỳ 2, TH.Louis Gonzaga Phạm Thế Nhung, đã chủ tọa nghi thức nhận 9 anh em dự tập vào Tập kỳ chính thức của Dòng theo Giáo luật cho niên khóa 2018-2019. Với tư cách là Tập sư, TH.Vinh Mai Trọng Tâm đã đón nhận 9 anh em này vào Tập Viện Thánh Gia thuộc lớp chữ J. Dưới đây là danh sách các tân Tập sinh cùng với tên thánh dòng mới nhận được :

1 – Jude Nguyễn văn Chiến

2 – Justin Huỳnh Hiếu Hiệp

3 – Jean-Paul 2 Trần Vương Vũ

4 – Jérôme Nguyễn Chánh Tín

5 – Joachim Nguyễn Đức Lợi

6 – Janvier Nguyễn Xuân Hòa

7 – Jean Lưu văn Tiên

8 – Joseph Hoàng văn Thương

9 – Jacques Thái Viết Hùng

Ngày hôm sau, đại lễ Mẹ hồn xác lên Trời 15/8/2318, kỷ niệm 87 năm Lập Dòng, liền sau bữa tiệc trưa, Cha Vinh Tâm đã đưa ngay 9 tân Tập sinh về Tập viện Túc Trưng để bắt đầu năm Tập theo các quy định của Giáo luật và Luật DTG. Th.Théophile Đỗ Hữu Liêm tuy đã nghì hưu vì đã quá 80 tuổi, nhưng cũng được Bề trên chỉ định ở nhà hưu Macta, cạnh Tập viện Túc Trưng để tùy khả năng và sức khỏe mà chia sẻ trách nhiệm với Tập sư.

Cầu xin cho các anh em Tập sinh “J ” sẽ qua một tập kỳ tốt đẹp để cà 9 anh em sẽ được tuyên khấn lần đầu vào dịp tĩnh tâm hè sang năm của Dòng Thánh Gia tại nhà mẹ Long Xuyên.

                                                                  C3

Bài viết liên quan