Thông Tin

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi tổng thống Donald Trump trong lễ nhậm chức

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chào của ngài đến tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, và bảo đảm những lời cầu nguyện vào ngày lễ nhậm chức của tân tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng tân tổng thống sẽ được “hướng dẫn bởi các giá trị tinh thần và đạo đức phong phú đã định hình lịch sử của người dân Mỹ”, và cho rằng thành công của một đất nước nên được “đo lường trên tất cả các mối quan tâm của quốc gia ấy đối với người nghèo, người bị ruồng bỏ, và những người đang gặp khó khăn”

Toàn văn thông điệp của Đức Thánh Cha như sau:

“Nhân lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 của tổng thống, tôi xin gởi đến ngài những lời cầu chúc tốt đẹp thân ái và bảo đảm những lời cầu nguyện của tôi xin Thiên Chúa Toàn Năng ban cho tổng thống sự khôn ngoan và sức mạnh trong việc thực hiện các chức vụ trọng đại của ngài.

Vào thời điểm khi gia đình nhân loại của chúng ta đang bị vây bủa bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đòi hỏi các phản ứng chính trị có tầm nhìn xa và thống nhất, tôi cầu nguyện xin cho các quyết định của tổng thống được hướng dẫn bởi các giá trị tinh thần và đạo đức phong phú đã định hình lịch sử của nhân dân Mỹ và sự dấn thân của quốc gia ngài cho sự thăng tiến nhân phẩm và tự do trên toàn thế giới. Dưới sự lãnh đạo của tổng thống, cầu xin cho tầm cỡ của Hoa Kỳ tiếp tục được đo lường trên tất cả các mối quan tâm đối với người nghèo, người bị ruồng bỏ và những người cần đang gặp khó khăn, như những Lagiarô, đang đứng trước cửa nhà của chúng ta.

Với những tâm tình này, tôi xin Chúa ban cho tổng thống và gia đình, cũng như tất cả những người Mỹ yêu quý, những phước lành của Chúa là hòa bình, hòa hợp và mọi thịnh vượng về vật chất và tinh thần.

+ Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đặng Tự Do

Bài viết liên quan