Hội Dòng

Suy nghĩ về Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất các Kitô-hữu (18-25/2017)

Suy nghĩ về Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất các Kitô-hữu    (18-25/2017)

        Sáng nay khi suy gẫm về nguyên do và ý nghĩa của Tuần lễ cầu cho sự Hiệp Nhất của những người cùng tin vào Chúa Kitô (Công giáo, Chính Thống giáo, Các Giáo phái Tin Lành…)  mà lại chia rẽ, giận ghét, hận thù lẫn nhau cả mấy trăm năm nay, gây gương mù gương xấu, làm trò cười cho những người ngoài Kitô giáo ! Nguyên do cũng chỉ vì con người quá tự ái, không tôn trọng nhau, không đối thoại và lắng nghe với tất cả thành tâm, thiện chí và tình thương để có thể là “Tất cả nên Một” như Chúa Kitô mong muốn (Gn.17,21)

          Từ sự kiện lịch sử đáng buồn đó của Giáo Hội, tôi nhìn về hiện tình của DTG chúng ta hôm nay và cảm thấy lo và buồn ! Anh em chúng ta, cùng Dòng, cùng lý tưởng, cùng luật lệ…nhưng chúng ta, giữa các anh em với nhau cũng như giữa các Bề trên và anh em trong Dòng, trong cộng đoàn, có cùng một tình thương không ? Có biết lắng nghe nhau với tinh thần đối thoại và đồng trách nhiệm không ? Có thực sự yêu thương, đồng cảm và tôn trọng nhau không ?  Hay lại cũng để cho tự ái và quyền lợi riêng tư làm biến chất đời Dâng Hiến ?! Có anh em tự bàu chữa là hành động nhân danh luật pháp, nhưng hình như quên rằng Luật Yêu thương là tối thượng (Cf. 1 Cor 16,14), phải hành xử cho có lý nhưng cũng phải có tình. Nhất là đối với những anh em đã sống lâu năm trong Dòng, đã có những nhiệm vụ lãnh đạo…(trong đó có tôi !) nhưng lại không “hiền lành và khiêm nhường” để nên gương mẫu cho đoàn em “tâm phục” noi theo !!!

          Mong rằng những suy nghĩ và ưu tư chân thành trên đây – như tiếng gà gáy (năm Dậu) nhắc nhở Th.Phêrô hối cải – sẽ giúp từng người chúng ta nhìn lại chính mình trong tương quan với tha nhân, nhất là với anh em trong Dòng để chúng ta kịp thời chấn chỉnh, để không nên cớ vấp phạm cho người khác và để bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho Dòng Thánh Gia thân yêu của chúng ta.

          “Lạy Chúa, Chúa đã đến để kêu gọi chúng con nên một trong Chúa. Xin cho Hội Dòng chúng con luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương, theo tinh thần Nagiarét.”  (Trích Lời cầu trong Kinh Sáng . (Cf.Kinh Thường Nguyện 2016 tr.38)

 

          Nguyện Chúa thương ban cho Hội Dòng chúng ta một Năm Hồng ân, đầy yêu thương và an bình.

          Chào thân ái trong Thánh Gia .

                                                                                      Chú  Ba

Bài viết liên quan