Thông Tin

Thư chúc Tết và thư ngỏ của Đức Giám mục Giáo Phận

Thư chúc Tết và thư ngỏ của Đức Giám mục Giáo Phận

 

Quý Bạn đọc ở xa có thể có thể đóng góp cho chương trình truyền giáo và bác ái của Giáo phận theo tài khoản dưới đây:

* Tên tài khoản        : Hoàng Đình Mai ( cha Tổng Quản lý của Giáo phận Long Xuyên)

* Ngân hàng            : Vietcombank/An Giang

* Số tài khoản VND : 0151000535061

* Số tài khoản USD : 0151370002677

* Swift code            : BFTVVNVX015

Bài viết liên quan