Thông Tin

Việt nam mở viện thần học Công Giáo vào tháng Chín


Giáo Hoàng Học viện Pio X Đà Lạt (ảnh 1969)

Các giám mục Việt Nam công bố rằng một trường thần học sẽ mở tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Chín tới. Viện sẽ cung cấp các khóa học về thần học Kinh Thánh và giáo điều.

Khi những lực lượng Cộng sản tiếp quản thành phố này, trước đây gọi là Sài Gòn, vào năm 1975, họ đã tịch thu một đại học giáo hoàng và những cơ sở giáo dục khác cao hơn.

 “Việc mở một cơ sở giáo dục Công Giáo mới là một sự phát triển tích cực thật là đáng ngạc nhiên”

Jos. Tú Nạc, NMS

Bài viết liên quan