0

Hội Đồng Tứ Giáo

Năm nay kỷ niệm 25 năm đức thánh cha Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh cho 117 vị tử…

0

Hội Đồng Tứ Giáo

Năm nay kỷ niệm 25 năm đức thánh cha Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh cho 117 vị tử…

0

TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐỜI TU

TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐỜI TU Trưởng thành nói chung Có một khái niệm về sự trưởng thành như sau: Đó…

0

Lễ Bổn Mạng Học Viện

Trong tâm tình của tháng Mân Côi, Chúa Nhật Truyền Giáo 22/10/2017 Giáo hội long trọng mừng kính một vị…

0

TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐỜI TU

TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐỜI TU Trưởng thành nói chung Có một khái niệm về sự trưởng thành như sau: Đó…

0

DÒNG THÁNH GIA- CSF

DÒNG THÁNH GIA- CSF Vài Nét về Nguồn Gốc và Lịch Sử Hội Dòng: Vì nhu cầu truyền giáo tại…