0

Ảnh thánh trong nhà thờ

Chúng ta đã xem xét những đòi hỏi về chức năng của kiến trúc nhà thờ, với những đề nghị…

0

Ảnh thánh trong nhà thờ

Chúng ta đã xem xét những đòi hỏi về chức năng của kiến trúc nhà thờ, với những đề nghị…

0

Tiếng Cười Trong Kinh Thánh

Khi đọc sách II Sử Biên Niên 21,20 ta gặp thấy một đoạn chi chép buồn cười: “Vua Giơhôram lên…

0

Lễ Bổn Mạng Học Viện

Trong tâm tình của tháng Mân Côi, Chúa Nhật Truyền Giáo 22/10/2017 Giáo hội long trọng mừng kính một vị…

0

DÒNG THÁNH GIA- CSF

DÒNG THÁNH GIA- CSF Vài Nét về Nguồn Gốc và Lịch Sử Hội Dòng: Vì nhu cầu truyền giáo tại…