0

TGM Long Xuyên thông báo

THÔNG BÁO CỦA TOÀ GIÁM MỤC LONG XUYÊN VỀ SINH HOẠT MỤC VỤ TRONG TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH COVID-19 Kính…

0

Lễ Bổn Mạng Học Viện

Trong tâm tình của tháng Mân Côi, Chúa Nhật Truyền Giáo 22/10/2017 Giáo hội long trọng mừng kính một vị thánh…

0

DÒNG THÁNH GIA- CSF

DÒNG THÁNH GIA- CSF Vài Nét về Nguồn Gốc và Lịch Sử Hội Dòng: Vì nhu cầu truyền giáo tại Giáo…