Giáo Phận Long Xuyên

GP Long Xuyên: Chuyển đổi nhiệm vụ và nhiệm sở của các Linh mục tháng 2/2020

CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC NĂM 2020

***

Văn phòng Tòa Giám Mục Long Xuyên kính báo quý Cha được thuyên chuyển tháng 2/2020.

Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản quyết định bổ nhiệm nhiệm sở các linh mục trong giáo phận có tên sau đây:

1/Cha Phaolô Lê Bá Tùng

 • Đương nhiệm: Cha sở Gx. Đaminh K.10 – G.Hạt Tân Hiệp
 • Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Bắc Xuyên K.E1 – G.Hạt Vĩnh An

2/ Cha Giuse Đặng Văn Rao

 • Đương nhiệm: Cha sở Gx. Thanh Long K.D1 – G.Hạt Vĩnh Thạnh
 • Nhiệm vụ mới: Cha Sở Gx. Đaminh K.10 – G.Hạt Tân Hiệp

3/ Cha Giuse Đinh Đức Hạnh

 • Đương nhiệm: Cha sở Gx. Hải Châu K.7b – G.Hạt Tân Thạnh
 • Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Thanh Long K.D1 – G.Hạt Vĩnh Thạnh

4/ Cha Stephanô Nguyễn Quốc Thắng

 • Đương nhiệm: Cha phó Gx. Cù Lao Giêng – G.Hạt Chợ Mới
 • Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Hải Châu K.7b – G.Hạt Tân Thạnh

5/ Cha Giuse Nguyễn Quang Minh

 • Đương nhiệm: Cha phó Gx. Châu Đốc – G.Hạt Châu Đốc
 • Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Cù Lao Giêng – G.Hạt Chợ Mới

6/ Cha Gioakim Đặng Văn Phàn

 • Đương nhiệm: Cha sở Gx. Tân Phước K.4a – G.Hạt Tân Thạnh
 • Nhiệm vụ mới: Hưu dưỡng

7/ Cha Phêrô Trần Kim Phong

 • Đương nhiệm: Cha sở Gx. Kitô Vua K.A2 – G.Hạt Tân Hiệp
 • Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Tân Phước K. 4a – G.Hạt Tân Thạnh

8/ Cha Đaminh Phạm Khắc Bạo

 • Đương nhiệm: Cha sở Gx. Kim Long K.D2 – G.Hạt Vĩnh Thạnh
 • Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Kitô Vua K.A2 – G.Hạt Tân Hiệp

9/ Cha Giuse Nguyễn Trí Diễm

 • Đương nhiệm: Cha sở Gx. Thanh Hải – G.Hạt Vĩnh Thạnh

          + Kiêm Cha giám quản Gx. Kim Long – G.Hạt Vĩnh Thạnh

10/ Cha Phêrô Phạm Chấn Hưng

 • Đương nhiệm: Cha sở Gx.Tân Chu K.5a – G.Hạt Tân Thạnh
 • Nhiệm vụ mới: Xin đi chữa bệnh

11/ Cha Phêrô Hồ Hiếu Xuân

 • Đương nhiệm: Quản sở Mỹ Hiệp Sơn – G.Hạt Hà Tiên
 • Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Tân Chu K.5a – G.Hạt Tân Thạnh

12/ Cha Giuse Lưu Phước Đại

 • Đương nhiệm: Cha phó Gx. Kiên Lương – G.Hạt Hà Tiên
 • Nhiệm vụ mới: Cha quản sở Gh. Mỹ Hiệp Sơn

13/ Cha Giuse Phan Hoàng Cung

 • Đương nhiệm: Cha phó Gx. NTCT – G.Hạt Long Xuyên
 • Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Kiên Lương – G.Hạt Hà Tiên

14/ Cha Giuse Đoàn Duy Phước

 • Đương nhiệm: Cha phó Lạng Sơn K.3a – G.Hạt Tân Thạnh
 • Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. NTCT – G.Hạt Long Xuyên

15/ Cha Giuse Nguyễn Đức Chính

 • Đương nhiệm: Cha sở Gx. Lạng Sơn K.3a – G.Hạt Tân Thạnh
 • Nhiệm vụ mới: Hưu dưỡng

16/ Cha Antôn Nguyễn Minh Chương

 • Đương nhiệm: Cha sở Gx. Thánh Giuse K.Rivera –G.Hạt Tân Hiệp
 • Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Lạng Sơn – G.Hạt Tân Thạnh

17/ Cha Giuse Phạm Minh Ngọc

 • Đương nhiệm: + Cha sở Gx. Đồng Tâm K.3b – G.Hạt Tân Thạnh

               + Kiêm cha giám quản Gh Thánh Tâm K.3a –G.Hạt Tân Thạnh

18/ Cha Giuse Đỗ Trọng Bình

 • Đương nhiệm: Cha quản sở Gh. Hội An – G.Hạt Chợ Mới
 • Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Thánh Giuse Rivera – G.Hạt Tân Hiệp

19/ Cha Phêrô Nguyễn Đức Dũng

 • Đương nhiệm: Cha sở Gx. Cù Lao Giêng, kiêm cha Hạt trưởng G.Hạt Chợ Mới
 •                    + Kiêm Giám quản Giáo họ Hội An – G.Hạt Chợ Mới

20/ Cha Cố Lucas Phạm Tuấn Khanh

 • Đương nhiệm: Cha sở Gx. Rạch Sỏi – G.Hạt Rạch Giá
 • Nhiệm vụ mới: Hưu dưỡng

21/ Cha Boscô Trần Hoàng Đăng Tâm

 • Đương nhiệm: Cha phó Gx. Núi Sập – G.Hạt Long Xuyên
 • Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Rạch Sỏi – G.Hạt Rạch Giá

22/ Cha Matthia Nguyễn Văn Oai (CSF)

 • Đương nhiệm: Cha sở Gx. Bình Minh-Thốt nốt–G.Hạt Long Xuyên
 • Nhiệm vụ mới: Thuộc Dòng Thánh Gia

23/ Cha Phanxicô X. Nguyễn Thông Phán (CSF)

 • Đương nhiệm: Thuộc Dòng Thánh Gia
 • Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Bình Minh Thốt Nốt – G.Hạt Long Xuyên

24/ Cha Phanxicô Assisi M. Đinh Minh Hoạt (CRM)

 • Đương nhiệm: Thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
 • Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. An Hòa – G.Hạt Long Xuyên.

25/ Cha Gioan B. Nguyễn Văn Tuấn

 • Đương nhiệm: + Cha giáo chủng viện Thánh Quý
 •                   + Kiêm công tác với cha sở NTCT trong tiến trình thành lập giáo xứ  Xẻo Trôm – G.Hạt Long Xuyên.

 

Long Xuyên, ngày 09 tháng 02 năm 2020

Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

Linh mục Chưởng Ấn

(Nguồn: WGP Long Xuyên)

 

Bài viết liên quan