Hội Dòng Thông Tin

Làm phép Đài Đức Mẹ Ban Ơn

01/03/ 2018, cộng đoàn Nhà Mẹ rất vui mừng khánh thành đài Đức Maria Ban ơn. Cộng đoàn Nhà Mẹ rất mong muốn các thành viên của cộng đoàn cũng như của Hội Dòng năng đến với Mẹ hơn và nhắc chúng ta nhớ đến sự hiệp thông của gia đình Thánh. Nhờ Thánh Gia, nhờ Mẹ, chúng ta sống mầu nhiệm hiệp nhất của Ba Ngôi ngay ở cuộc đời này.

Sau thánh lễ sáng, cha bề trên Louis G. Phạm Thế Nhung, Cha cố S. Trần Văn Phụng, Quý Tu Huynh cùng với bà con đã quy tụ quanh Đài Mẹ Ban Ơn, đặt tại khuôn viên Dòng. Thầy Phó tế Bart. Trịnh Duy Khánh đã chủ sự nghi thức làm phép Tượng Đài Đức Mẹ trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng, xen lẫn với niềm vui.
Khánh thành tượng đài cũng là dịp để mọi người năng đến với Mẹ và nhờ đó gặp gỡ Đức Kitô – Đấng chúng ta đang bước theo.

Tuy tượng đài Mẹ hiện diện cách đơn sơ, nhỏ bé, nhưng nó diễn tả niềm yêu khôn tả của rất nhiều con cái Mẹ. Đó là sự hy sinh công khó của những con cái Mẹ. Đây cũng là nơi mà chúng ta có thể đến mỗi khi vui cũng như buồn, sướng cũng như khổ.

Sau nghi thức làm phép, cha Bề Trên đã đại diện cộng đoàn dâng những nén hương đầu tiên lên Đức Mẹ và cùng nhau cầu nguyện trước tượng Đài. Sau hết, cộng đoàn cũng đã lưu lại những kỷ niệm tươi đẹp đầu tiên về tượng đài Mẹ Ban Ơn.

Cộng đoàn Nhà Mẹ cũng xin chân thành cảm ơn đến quý ân nhân đã giúp đỡ cho cộng đoàn có thêm một nơi để cầu nguyện. Nguyện xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho các ân nhân và các thành viên trong Hội Dòng!

Issac Tân Csf.

Bài viết liên quan