Sinh Hoạt Hội dòng

Các Thánh Lễ cầu nguyện cho cố Tu huynh Roland trong ngày 28.12.2021

Vì lý do dịch bệnh và khoảng cách địa lý xa xôi, một số anh em không về nhà Mẹ của Dòng được. Vì vậy, tại các cộng đoàn và nhiệm sở nơi các Tu sĩ Thánh Gia đang phục vụ đều dâng Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho cố Tu huynh Roland.
Ban biên tập xin thông tin một số thánh lễ được cử hành tại nhà Mẹ (Long Xuyên):
Lễ I: Thánh lễ do linh mục Théophile Đỗ Hữu Liêm chủ tế, cử hành lúc 13h30
Lễ II: Thánh lễ do linh mục Ignace Đinh Viết Huynh chủ tế, cử hành lúc 14h30
Lễ III: Thánh lễ đưa chân do linh mục Đaminh Ninh. Nguyễn Thông Phán chủ tế, cùng đồng tế là linh mục Louis Gonzaga Phạm Thế Nhung và linh mục Stêphanô Vinh. Mai Trọng Tâm cử hành lúc 16h00
Lễ IV: Thánh lễ do linh mục Barthélemy Trịnh Duy Khánh chủ tế, cùng đồng tế là linh mục Réne Phạm Minh Tâm, cử hành lúc 19h30
Lễ V: Thánh lễ của cộng đoàn Học viện, do linh mục JB. Trần Hữu Hạnh – giám đốc Học viện chủ tế, cử hành lúc 21g00

Truyền Thông Thánh Gia tổng hợp

Bài viết liên quan