Thông Tin

Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo Lý đức tin

Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo Lý đức tin

Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo Lý đức tin 

VATICAN. ĐTC khuyến khích Bộ Giáo Lý đức tin tiếp tục chu toàn công tác bảo vệ đức tin và phong hóa, nhất là trong những lãnh vực tế nhị nhất của cuộc sống.

 Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29-1-2016, dành cho 81 tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ vừa kết thúc. Trong số các tham dự viên có 18 HY và 5 GM thành viên. Phần còn lại là các vị cố vấn và chức sắc khác.

 Trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc nhở chân lý đầu tiên của Giáo Hội đó là tình yêu của Chúa Kitô, vì thế lòng thương xót chính là xà nhà nâng đỡ đời sống của Giáo Hội. Ngài khẳng định rằng:

 ”Làm sao không mong muốn cho toàn thể dân Kitô – các mục tử và tín hữu – trong Năm Thánh này, tái khám phá và đặt ở trung tâm các công việc từ bi bác ái về thể lý cũng như tinh thần? Và vào cuối đời, chúng ta sẽ bị hỏi xem chúng ta có cho người đói ăn, kẻ khát uống hay không, và cũng ta cũng sẽ bị thẩm vấn xem chúng ta có giúp tha nhân ra khỏi ngờ vực, có dấn thân đón nhận những người tội lỗi, khuyên nhủ hoặc sửa chữa họ, chúng ta có khả năng bài trừ sự dốt nát, nhất là về đức tin Kitô và đời sống tốt đẹp hay không?”.

 ĐTC không quên nhắc nhở rằng ”Nghĩa vụ được giao phó cho Bộ của anh chị em có nền tảng tối hậu và được biện minh thích đáng nơi sự kiện này: trong đức tin và đức ái, có một quan hệ tri thức và liên kết với mầu nhiệm Tình Yêu là chính Thiên Chúa.. Đức tin Kitô không phải chỉ là kiến thức cần được bảo tồn trong ký ức, nhưng còn là chân lý cần phải sống thực trong tình yêu. Vì thế, cùng với đạo lý đức tin, cần bảo tồn cả sự toàn vẹn của các phong hóa, đặc biệt trong những lãnh vực tế nhị nhất của cuộc sống. Lòng gắn bó tin tưởng nơi Chúa Kitô bao hàm cả hành vi của lý trí lẫn lời đáp trả về mặt luân lý đối với hồng ân của Chúa. Về vấn đề này, tôi cũng cũng ơn sự dấn thân và trách nhiệm của Bộ giáo lý đức tin trong việc xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên” (SD 28-1-2016)

 G. Trần Đức Anh OP

Bài viết liên quan